En ellers helt igennem ordinær generalforsamling, hvor bestyrelsens beretning, årsregnskabet for år 2015 og budgettet for 2016 blev forelagt (og tiltrådt), årskontingent for aktive og passive medlemmer fastsat på uændret niveau og bestyrelsen genvalgt uden modkandidater, fik på en eller anden måde alligevel et ekstraordinært og skelsættende udfald.

Bestyrelsen præsenterede på generalforsamlingen en status på det hidtidige arbejde, der - forhåbentligt inden for overskuelig tid - kan udmønte sig i etablering af en agilitytræningshal på idrætsanlægget i Borsholm. Bestyrelsen anmodede samtidig om, at generalforsamlingen gav bestyrelsen mandat til - inden for de af bestyrelsen anbefalede rammer - at fortsætte arbejdet frem imod en realisering af projektet.

Man kan naturligvis altid stille sig selv spørgsmålet om, hvor skelsættende generalforsamlingens beslutning egentlig er - så længe kontrakterne med leverandørerne ikke er underskrevet, så længe de nødvendige myndighedsgodkendelser ikke foreligger, så længe foreningens egenkapital ikke er endeligt disponeret, så længe (de nødvendige) lån endnu ikke er optaget, og så længe selve byggeriet ikke er påbegyndt - men sammenholdes foreningens størrelse med den "handlefrihed", som generalforsamlingen i går tildelte bestyrelsen i forhold til projektets videre forløb og realisering, kan omfanget af gårsdagens beslutning  sidestilles med den beslutning, som generalforsamlingen i det forenings-/kundestyrede Nykredit traf om at give den valgte bestyrelse mandat til at videreføre bestræbelserne på at lade selskabet børsnotere.

 
Nu er det så op til bestyrelsen at "trække i arbejdstøjet", og forvalte det mandat for det videre arbejde, som generalforsamlingen har givet, således at KAF inden for en overskuelig tid kan opføre vores egen agilityhal.

Nyheder

Instagram

Loading