Kvistgård Agility Forening - i daglig omtale KAF - blev officielt stiftet den 21. marts 1990. Vi er en demokratisk styret forening med en af foreningens medlemmer valgt bestyrelse. Derudover er vi også medlem af DGI.

Foreningens formål samt funktion er at skabe interesse for hundesporten, ikke mindst i lokalsamfundet, for her igennem at virke for god behandling og stimulering af hunden som husdyr, familie- og konkurrencehund. Hos os kan du være sikker på at få yderst kyndig vejledning samt undervisning, da vi har nogle af landets bedste rådgivere, undervisere m.m. når det gælder både agility, hoopers, rally-lydighed og traditionel hvalpetræning.

Oprindelig startede foreningen dog allerede i 1987, og havde dengang til huse i Kaiserdalen ved Humlebæk sammen med Schæferhundeklubben. Træningen foregik på noget der mest af alt mindede om en roemark. Her opstod hurtigt pladsproblemer og klubbens initiativtagere blev klar over, at der måtte findes et andet sted at være. 
Man søgte Helsingør Kommune, hvor fra forskellige steder blev anvist. Valget faldt på området Egeskovvej/Kongevejen, hvor KAF holdt til fra 1990 til 2012. Efter et meget stort arbejde, primært af en af klubbens stiftere, Brian Cederbo, lykkedes det at få et rimeligt græsareal ud af det, der før var fyldt med træer og buske.

Området på Egeskovvej har gennem årene været en fantastisk ramme for vores træning, men de senere års våde forår og somre gav problemer, da området ofte var meget vådt. Samtidig var mulighederne for at udvide foreningens aktiviteter, bl.a. med klubhusfaciliteter, lys på træningsbanen m.m. ganske begrænsede. I samarbejde med Helsingør kommune blev der løbende søgt efter mulige alternative arealer, men det var svært, da vores sport stiller store krav til underlaget. Vi vil jo helst have noget, som minder om en fodboldbane, og dem er der ikke for mange af i Helsingør Kommune – og slet ikke til hundesport.

Men alligevel var heldet med os i foråret 2012, hvor vi holdt flyttedag. Flytningen var påkrævet, da kommunen skulle udbygge afvandingsområdet, som vi trænede på. Den (ufrivillige) flytning viste sig at være til stor gavn for KAF, idet vi var så heldige, at Borsholm-Skibstrup Idrætsforening (BSI) inviterede os til at flytte ind hos dem på Borsholm Idrætsanlæg. Med et blev mange års ønsker pludselig til virkelighed – KAF havde nu både flotte fodboldbaner at træne på, heraf er den ene med lysanlæg, vi havde adgang til klubhus, og ikke mindst var der både vand i hanen og adgang til toiletter. Endelig havde vi også fået et sted med stor kapacitet til at afholde stævner, hvilket vi ved flere lejligheder har gjort.

Desværre ophørte samarbejdet mellem KAF og BSI med udgangen af 2020, da BSI valgte at opsige vores samarbejdsaftale. Og da idrætsanlægget - i modsætning til øvrige idrætsanlæg i Helsingør Kommune - ejes af BSI, så Helsingør Kommune sig ikke i stand til at omgøre opsigelsen, trods det faktum, at 1) kommunen yder et stort årligt økonomisk tilskud til driften af idrætsanlægget, og at 2) KAF i perioden 2012-2020 havde været absolut størstebruger af idrætsanlægget.

Helsingør Kommune så sig ikke i stand til at anvise KAF træningsmuligheder på andre af kommunens arealer. Kommunen begrundede bl.a. de manglende muligheder for anvisning af træningsfaciliteter med, at vores klubaktiviteter blev betragtet på lige fod med "erhvervsmæssigt hundehold", og at der derfor var meget "strenge" krav til, hvor tæt på anden bebyggelse vores aktiviteter kunne afvikles. Og med henvisning til, at vi jo kom fra et "privat ejet" anlæg, fandt kommunen ikke, at fritidslovens "genhusningspligt" kunne gøres gældende i vores tilfælde (selv om kommunen jo havde været medvirkende til at flytte os fra Egeskovvej til Borsholm). Derfor har KAF siden foråret 2021 været henvist til skiftende træningspladser.

Kvistgård Agility Forening søger at være en klub, hvor der er plads til både bredde samt elite. Fakta er, at vi er en af landets største foreninger, hvor der overvejende dyrkes agility. Som man kan se her på vores hjemmeside under træningsmuligheder er der hold stort set hver dag, lige fra begynderniveau til den absolutte elite i Danmark.

Vi udbyder dog også den nye hundesport hoopers og lejlighedsvis rally-O, da begge aktiviteter på fortræffelig vis komplementerer agilitytræningen. Rally-lydighed er et muligt alternativ til de hunde og   hundeførere, som måske ikke lige tænder på agilitysporten, og er samtidig et populært alternativ for de lidt ældre agilityhunde, hvis fysik måske ikke   længere er tilstrækkelig til at løbe agility, men som stadig gerne vil udfordres og ”være med i gamet”. Hoopers er en helt ny hundesportsgren, som i disse år har fundet vej ind på træningspladserne rundt om i landet, og hoopers kan både bruges som supplement til agilitytræningen eller som selvstændig træningsaktivitet. 

Det er målet at der skal være plads til alle, men der kan forekomme venteliste. Instruktørressourcerne er den afgørende faktor for, hvor mange hunde og hundeførere vi kan tilbyde mulighed for at træne i KAF, og vi arbejder løbende på at uddanne nye og samtidig udvikle de nuværende instruktører.
 

Mange hilsner fra
Sabine Serwin
   Formand for Kvistgård Agility Forening

Nyheder

Instagram

Loading