Det siger næsten sig selv, at hovedaktiviteten i KAF er agilitytræning, men foruden agility tilbyder vi også træning i Hoopers samt lejlighedsvis træning i rallylydighed (Rally-O), da disse to former for hundetræning komplementerer agilitytræningen på glimrende vis.

Agilitytræning udbydes på principielt to forskellige niveauer: PRE-school agilitymotivationstræning for hvalpe/unghunde (4 til ca. 18 mdr.) samt konkurrenceorienteret træning for de ”voksne” hunde (ca. 18 mdr. og ældre). På det enkelte hold søger vi i størst muligt omfang at sammensætte grupper på samme niveau, og helst også med samme hundestørrelser og med de samme kompetencer/udfordringer m.v., således at man principielt altid træner sammen med ligestillede. 
BEMÆRK VENLIGST - Vi har ingen begynderhold i KAF for ”voksne” hunde. Vores erfaring viser, at vi opnår langt bedre resultater og en bedre grundindlæring, når vi påbegynder den agilityorienterede træning allerede når hundene er hvalpe/unghunde.

Hver træningsperiode strækker sig over et kvartal (ca. 10 gange træning). Ved hver træningsperiodes afslutning gør vi status, og justerer om nødvendigt holdene til den kommende periode – så vidt muligt i samråd med og under hensyntagen til den enkelte hundeførers ønsker.

Som supplement/alternativ til agilitytræningen tilbyder vi som nævnt også træning i rallylydighed (Rally-O) og traditionel hvalpetræningRally-træningen er dels et godt alternativ til de lidt ældre hunde, hvis fysik ikke længere rækker til agility, dels et godt supplement til den aktive agilityhund, men også et kvalificeret alternativ for den hund og/eller fører, som måske ikke lige synes, at agilitytræning er det sjoveste i hele verden. Træning i rally-lydighed udbydes på alle niveauer fra begynderniveau til højeste konkurrenceniveau. Traditionel hvalpetræning, der typisk retter sig imod hvalpe mellem 3 og 10-12 mdr., er et tilbud til dig og din hund, hvis I ikke tidligere har trænet et andet sted. Den traditionelle hvalpetræning er et godt udgangspunkt for - på et senere tidspunkt - at fortsætte med agility- eller rallylydighedstræning i KAF, eller hundetræning generelt i andet regi.

Nedenfor finder du en mere uddybende beskrivelse af de forskellige former for træning, som vi tilbyder.

I sommerhalvåret træner vi udendørs, primært på hverdagsaftener (mandag til fredag). I vinterhalvåret rykker vi indendørs, hvor vi normalt har hold både på hverdagsaftener og i weekenden. Da vi p.t. ikke har en fast træningsplads, varierer træningsstedet fra periode til periode. Vi kan selvsagt ikke garantere dig en bestemt træningsdag, men i langt de fleste tilfælde ”får vi kabalen til at gå op”, således at alle kan få et tilbud, der passer til den enkelte hund og førers kompetenceniveau.

Er du interesseret i at starte træning i KAF eller vil høre mere om vores forskellige træningstilbud, så kontakt vores træningskoordinator pr. e-mail. Du kan også fremsende dine evt. ønsker om træning i KAF ved brug af denne FORMULAR.

Og selv om du måske ikke lige passer ind i de aldersmæssige målgrupper, skal du ikke afstå fra at kontakte os, da vi ofte finder løsninger, der kan imødekomme dine ønsker, alternativt kan rådgive dig i forhold til de ønsker om hundetræning, du måtte have.

PRE-school agilitymotivation for hvalpe/unghunde

 
Opstart 2-4 gange om året.
 

Holdene er for hvalpe/unghunde fra ca. 4 måneder og op til ca. 1½ år.

 

Det er et krav, at din hund har gennemgået min. et traditionelt hvalpehold forud for opstart på PRE-school agility.

PRE-school agilitymotivationstræning:

Dette er "indgangsvinklen" for agilitytræning i KAF, hvis du og din hund ikke har forudgående agilitykompetencer. Her gives en grundlæggende introduktion til det at løbe agility, og gennem målrettet grundtræning arbejder vi frem imod, at du og din hund får en god start på jeres agilitykarriere.


 PRE-school agilitymotivationstræningen er bygget op over 3-4 delforløb - et introforløb (ca. 10 træningsgange) samt hvalpeagility niveau 1, 2 og 3 (ca. 10 træningsgange pr. niveau).
 

Vi starter normalt med en teoriaften, hvor vi orienterer om agilitysporten generelt, omtaler (og viser) de forskellige forhindringstyper, fortæller om vores træningsprincipper, hvad der forventes af dig som fører, og endelig gives en orientering om Kvistgård Agility Forening.

I selve træningen fokuserer vi på at forberede dig og din hund til at samarbejde på agilitybanen. I starten arbejder vi rigtig meget med kontakt- og samarbejdsøvelser. Vi introducerer tidligt hundene for tunneller og spring (indledningsvis uden overliggere), og stille og roligt introduceres de øvrige forhindringstyper i takt med, at hundenes fortrolighed med nye ting øges. Vi arbejder med få forhindringer ad gangen, således at handlingen af hunden bygges op af minisekvenser, som så senere i forløbet kan sættes sammen til en større helhed.
 

Vi har stor fokus på, at belastningerne kontinuerligt afpasses i forhold til hvalpene/unghundenes fysiske og mentale niveau og udvikling. Først når hundene bliver gamle nok (ca. 12 mdr.) indleder vi således den egentlige træning af de fysisk krævende forhindringer som slalom, hjul og kontaktfeltforhindringer, men via målrettede øvelser i den indledende del af forløbet tilvejebringer vi grundlaget/værktøjerne til den videre indlæring frem imod slutmålet.
 
 Når PRE-school forløbet afsluttes er det målet, at hundene er fortrolige med/kan passere samtlige forhindringstyper, som bruges i agilitysporten, og at førerne er fortrolige med de værktøjer, handlingsprincipper m.m., som er nødvendige for at kunne guide hunden rundt på en agilitybane uden at hundens sikkerhed kompromitteres.
 Dette er samtidig grundlaget for at overgå til den mere konkurrenceorienterede agilitytræning for de ”voksne” hunde.

 

Konkurrenceorienteret agilitytræning

 
Opstart 4 gange om året.
 

Holdene er for "voksne" hunde fra ca. 16-18 måneder og op.

 

Det er et krav, at din hund har gennemgået et PRE-school agilityforløb i KAF, eller kan dokumentere grundlæggende agilitykompetencer erhvervet et andet sted. 

Den konkurrenceorienterede agilitytræning i KAF fokuserer helt overordnet imod den fortsatte udvikling af hund og førers kompetencer til at gennemføre gennemløb af konkurrencebaner med 15-22 forhindringer uden fejl på kortest mulig tid.


Det er selvfølgelig ikke et mål i sig selv, at hund og fører skal være konkurrenceaktive. Vi har således en række medlemmer, der ikke eller kun sjældent deltager i agilitykonkurrencer, men samtidig deltager i den løbende træning på lige fod med konkurrenceaktive medlemmer med hunde på landsholdsniveau.

 

I forbindelse med den konkurrenceorienterede agilitytræning benytter vi to forskellige undervisningsformer; indviduelt orienteret agilitytræning og ”traditionel” agilityholdtræning. Den primære forskel på de to undervisningsformer er dels holdstørrelsen og dels måden vi anvender instruktørressourcerne på.

 

Ved begge undervisningsformer trænes på mindre sektioner, normalt sammensat af ca. 10-15 enkeltforhindringer, som kan nyttiggøres både til træning af enkeltmomenter/kombinationer af få forhindringer (typisk 3-6 forhindringer) og længere baneforløb (helt op til 25-30 forhindringer). Ofte benyttes de samme træningssektioner til begge undervisningsformer. 

 

Al træning er målrettet imod løbende at øge hundens selvstændighed/fortrolighed/sikkerhed i forbindelse med passage af de forskellige forhindringstyper, og samtidig udbygge førernes handlingsmæssige kompetencer med det sigte, at hunden kan guides rundt på banen uanset om føreren befinder sig på højre eller venstre side af hunden, foran eller bagved hunden samt tæt på eller på større afstand af hunden.

 

Individuelt orienteret agilitytræning

Den individuelt orienterede agilitytræning er den undervisningsform, som anvendes på de fleste af vores hold. Her arbejder vi med holdstørrelser på max. 8 ekvipager, der undervises af principielt den samme instruktør gennem hele forløbet (typisk et kvartal).

 

Dette muliggør især, at træningen løbende kan målrettes i forhold til den enkelte ekvipages kompetencer, og det er således ikke et krav, at alle ekvipager på holdet er på samme kompetenceniveau, da instruktøren har fokus på at differentiere/optimere træningen for den enkelte hund og fører.


Der trænes normalt på 2 sektioner, hvor der arbejdes med temaer og/eller kombinationer, som kan indgå i de baneforløb, som vi møder til agilitykonkurrencer i ind- og udland. Oftest vil instruktøren undervise halvdelen af holdet på den ene sektion, samtidig med at den anden halvdel af holdet selvtræner på den anden sektion. Selvtræningssektionen vil normalt være den sektion, som instruktøren underviste på gangen før.

Ind i mellem varieres træningen, således at vi også træner i fulde gennemløb af en større bane på konkurrenceniveau.

 

”Traditionel” agilityholdtræning

Undervisningsformen ”traditionel” agilityholdtræning anvendes primært ved større hold på 9 til max. 15 ekvipager. Holdstørrelser på 8 eller færre ekvipager kan dog lejlighedsvis forekomme. 

 

”Traditionel” agilityholdtræning kan være både med og uden instruktør(er). Der trænes normalt i grupper på 3-5 ekvipager på 2-3 mindre træningssektioner med temaer og/eller kombinationer, som kan indgå i de baneforløb, som vi møder til agilitykonkurrencer i ind- og udland. Træningssektionerne varierer oftere fra gang til gang. Ind i mellem varieres træningen, således at der også trænes i fulde gennemløb af en større bane på konkurrenceniveau.

 

I modsætning til den individuelt orienterede træning er der normalt IKKE en gennemgående instruktør knyttet til holdet, idet undervisningen på holdet oftest deles mellem flere, fra gang til gang skiftende instruktører. Der vil dog som hovedregel være udpeget en holdansvarlig instruktør, der er ansvarlig for ”den røde tråd” i undervisningen. Instruktørens/instruktørernes rolle er mere fokuseret imod at introducere de enkelte træningssektioner og coache ekvipagerne under gennemløb af disse, frem for at anvise individuelt optimerede løsninger for de enkelte kombinationer. Det er normalt også på disse hold, at vores instruktøraspiranter erhverver deres indledende undervisningserfaring.

 

På holdtræningshold UDEN instruktør (normalt vores torsdagshold for de mest erfarne hunde og førere) udpeges også en holdansvarlig, der har ansvaret for design og bygning af træningssektioner samt introduktion af disse overfor ekvipagerne på holdet. Den enkelte ekvipage er til gengæld pålagt et større ansvar for egen træning, men det er samtidig forventningen, at ekvipagerne på holdet støtter hinanden gensidigt under træningen.

 

Holdtræning er i øvrigt også den undervisningsform, der anvendes på vores Pre-school hold, traditionelle hvalpehold og Rally-O hold. Bemærk dog, at disse hold altid er med instruktør(er), hvoraf min. den ene er gennemgående i hele forløbet.

 

Træning i rallylydighed (Rally-O)

 
Opstart efter behov/kapacitet.
 

Holdene er for "voksne" hunde fra ca. 12 måneder og op.

 

Det er et krav, at din hund har gennemgået min. et traditionelt hvalpeforløb i KAF, eller kan dokumentere tilsvarende grundlæggende kompetencer erhvervet et andet sted.  

Rallylydighed (Rally-O) er som tidligere nævnt dels et godt alternativ til de lidt ældre hunde, hvis fysik ikke længere rækker til agility, dels et godt supplement til den aktive agilityhund, men også et kvalificeret alternativ for den hund og/eller fører, som måske ikke lige synes, at agilitytræning er det sjoveste i hele verden. 

 

Rallylydighed er en hundesport som inden for knap 10 år er vokset fra en spæd start til at være en disciplin med 4 klasser, egne Danmarksmesterskaber, Årets hund konkurrencer og med champions i over 40 forskellige racer.

Der bliver lagt vægt på samarbejdet mellem hund og fører både under de enkelte øvelser og på vejen mellem øvelserne, men der kræves ikke en perfekt ”plads” position, som den vi kender fra lydighedsprogrammerne. Den ubegrænsede kommunikation fra fører til hund skal fremmes og ikke straffes. Det er tilladt føreren at tale, rose, opmuntre, klappe i hænder eller på låret og bruge ethvert verbalt udtryk til opmuntring, hvis der ikke tydeligt er angivet andet i disse regler.  Det er rallyens ånd. Selvom der er kommet flere skilte, og kravene er øget specielt i de højere klasser, så er det stadig en disciplin for alle hunde og hundeførere.

 

Selve øvelserne i rallylydighed er en kombination af tricks, lydighedsorienterede øvelser (f.eks. sit, dæk, stå, positionsskift og drej m.m.), forskellige fristeøvelser og senest også øvelser, der inkluderer passage af agilityforhindringer som højdespring og tunneller. Øvelserne er beskrevet i form af skilte, der grafisk støttet af tekst viser hundeføreren, hvad det er for en øvelse, som hunden skal udføre. En rallybane indeholder - afhængig af niveauet - normalt fra 10 til 20 forskellige øvelser (skilte), og i alt indgår p.t. knap 100 forskellige øvelser (skilte) i det samlede rallylydighedsprogram.

 

Træning i rallylydighed udbydes på alle niveauer fra begynderniveau til højeste konkurrenceniveau.

 

Hoopers

Under udarbejdelse


 

Nyheder

Instagram

Loading