Kvistgård Agility Forening af 1990
2016

Medlemskontingent (MEDL)

Kvistgård Agility Forening tilbyder to former for medlemskab - aktivt medlemskab og passivt medlemskab.

FOR BEGGE TYPER MEDLEMSKAB GÆLDER:
Helårlig opkrævning pr. 15. januar.
Indmeldelse i løbet af året giver ingen reduktion i prisen.
 

AKTIVT MEDLEMSKAB I KAF:
Aktivt medlemskab tilbydes personer, som ønsker at tilmelde sig den af foreningen udbudte træning.
Aktivt medlemskab berettiger endvidere til at deltage i foreningens øvrige aktiviteter, f.eks. kurser og temadage, medlemsmøder, aktivitetsdage, DAL-arrangementer og klubmesterskab.
Aktivt medlemskab berettiger tillige til at kunne selvtræne på foreningens areal på de tidspunkter, hvor arealet ikke anvendes til kursus- og træningsformål eller andre af foreningens fællesaktiviteter. 

PASSIVT MEDLEMSKAB I KAF:
Passivt medlemskab tilbydes personer, som ikke ønsker at tilmelde sig den af foreningen udbudte udendørstræning.
Passivt medlemskab berettiger til at deltage i foreningens øvrige aktiviteter, f.eks. kurser og temadage, medlemsmøder, aktivitetsdage, DAL-arrangementer og klubmesterskab. Ved arrangementer med deltagerbegrænsning vil aktive medlemmer dog altid have fortrinsret til at deltage frem for passive medlemmer.
Passivt medlemskab berettiger ikke til at kunne selvtræne på foreningens areal, ligesom passive medlemmer ikke har stemmeret på foreningens ordinære generalforsamling samt evt. ekstraordinære generalforsamlinger.

Hold Tid Træner/Instruktør Startdato Slutdato Pris
A 02.12.2016 31.12.9999 150 kr.
P 02.12.2016 31.12.9999 150 kr.
Kontingentfrie medlemmer (KF)

Denne holdgruppe anvendes til kontingentfrie æresmedlemmer.
Hold Tid Træner/Instruktør Startdato Slutdato Pris
ÆM
Onsdag kl. 09:00 - 09:15
KMadmin: K.M. Admin,
04.01.2016 04.01.2016 0 kr.