Mandag den 27. marts 2017 afholdt KAF årets ordinære generalforsamling. Under stram styring af dirigenten (Erik Tvedt) aflagde formanden beretning på bestyrelsens vegne og kassereren gennemgik årsregnskabet - begge dele med applaus fra de fremmødte medlemmer. Herefter tilsluttede generalforsamlingen sig bestyrelsens anbefaling om uændrede kontingentsatser for aktive og passive medlemmer, og tilsluttede sig samtidig bestyrelsens forslag om ændring af foreningens vedtægter f.s.v.a. antallet af bestyrelsessuppleanter.
Ved de efterfølgende valg blev de tre bestyrelsesmedlemmer der var på valg, de to suppleanter samt revisor og revisorsuppleant genvalgt, og som følge at vedtægtsændringen blev antallet af suppleanter udvidet med to, således at foreningen nu har 4 suppleanter for de i alt 7 bestyrelsesmedlemmer.

På det efterfølgende medlemsmøde orienterede bestyrelsen kort om det forestående Dania Cup 2017, det igangværende arbejde med at realisere "projekt agilityhal", og endelig blev medlemmerne orienteret om det arbejde med mission, vision og værdigrundlag for foreningen, som bestyrelsen efter opfordring på sidste års generalforsamling er påbegyndt.

Alt i alt en rolig og fuldstændig udramatisk aften, som mere end 1/3 af foreningens medlemmer havde valgt at deltage i. Bestyrelsen har ubeskedent valgt at tage den store deltagelse som et udtryk for, at medlemmerne bakker op om foreningen og det arbejde, som bestyrelsen udfører. Tak for det Bestyrelsen er klar til at trække i arbejdstøjet

Nyheder

Instagram

Loading