Efter i midten af marts måned 2021 at være blevet "forvist" fra vores træningsplads gennem de seneste 9 år på Borsholm Idrætsanlæg, har vi for forårssæsonen 2021 indgået aftale om at henlægge træningen til Lysthøjgård, hvor vi jo de seneste 2 år har afviklet vores indendørstræning.
Dejligt at Lysthøjgård var klar til at tage imod os med så kort varsel  

Om "forvisningen" fra Borsholm Idrætsanlæg er der kun at sige, at Helsingør Kommune har behandlet os utrolig skidt, siden vi umiddelbart før sommerferien 2020 rettede henvendelse til kommunen vedr. vores behov for en ny træningsplads, efter Borsholm-Skibstrup IF havde valgt at opsige vores samarbejde gennem 9 år - et samarbejde, som i øvrigt blev indledt ved Helsingør Kommunes mellemkomst, da kommunen fandt det hensigtsmæssigt at forøge aktivitetsniveauet på idrætsanlægget.

Kommunen har efter mange henvendelser, som fra vores side bl.a. har omhandlet forslag til mulige løsninger, blot meddelt os - uden særlige/præcise begrundelser i f.t. vores forslag til mulige løsninger - at kommunen ikke ser sig i stand til at stille et egnet areal til rådighed for vores træning.
Utroligt grænsende til ufatteligt, at vi som forening med hjemsted i Helsingør Kommune gennem mere end 30 år, med mere end 100 medlemmer og med aktiviteter, som hvert år medfører indtægter for erhvervsdrivende i kommunen, er havnet i en situation, hvor vi ikke kan få hjælp fra kommunen til at finde et egnet sted til afvikling af vores træningsaktiviteter.
Bl.a. kan man jo undre sig over, at kommunen - som årligt yder tilskud til drift af det privatejede idrætsanlæg i Borsholm på i størrelsesordenen 150-200.000 kr. - ikke råder over forvaltningsmæssige virkemidler til at anvise brugere til idrætsanlægget (som i parentes bemærket kun i meget beskedent omfang benyttes til idrætsforeningens egne aktiviteter). Men det skyldes måske helt andre årsager - som forvaltningen imidlertid ikke har ønsket at delagtiggøre os i

Lige nu bruger vi kræfterne på at finde en brugbar, varig løsning, men sikkert er det, at det sidste ord ikke er sagt eller skrevet i forhold til Helsingør Kommune  


Denne side er drevet af Klubmodul.dk