Vi har derfor fundet det nødvendigt at fjerme alle bestyrelsesmedlemmers, bestyrelsessuppleanters og instruktørers mailadresser og telefonnumre fra vores hjemmeside.
Hvis du ønsker kontakt til bestyrelse eller instruktører, kan du skrive en mail til bestyrelse@kaf-agility.dk, eller ringe på foreningens mobilnr. (4272 9168). Så skal vi nok videreformidle til rette vedkommende.
Bestyrelsen beklager ulejligheden.

Denne side er drevet af Klubmodul.dk