FORRETNINGSBETINGELSER GÆLDENDE FOR KVISTGÅRD AGILITY FORENING


GENERELLE OPLYSNINGER:

Organisationens juridiske navn: Kvistgård Agility Forening (i det efterfølgende forkortet til KAF)
Selskabsform:Frivillig forening
CVR-nummer:31 12 25 70
Officiel e-mail adresse:kaf-agility@kaf-agility.dk
Officiel web-adresse:www.kaf-agility.dk

BRUGERNAVN OG ADGANGSKODE
Medlemmer af KAF tildeles ved oprettelse af en brugerprofil på dette websted et brugernavn og en adgangskode. Brugernavn og adgangskode kan til enhver tid ændres af det enkelte medlem. Det er medlemmets ansvar at opbevare disse informationer betryggende og ikke videregive disse til andre.
Hvis du glemmer dit brugernavn og/eller din adgangskode, kan du til enhver tid rette henvendelse til foreningens kasserer, der kan tildele dig et nyt, midlertidigt brugernavn med tilhørende midlertidig adgangskode, som du efterfølgende kan ændre i f.m. førstkommende login.

MEDLEMSVILKÅR
Medlemskontingent i KAF er et kontinuerligt (løbende) abonnement, der først udløber ved udmeldelse af foreningen. Dit medlemskab kan du til enhver tid stoppe ved at kontakte foreningens kasserer.
For oprettelse/opretholdelse af medlemskab af KAF er det en fordel, hvis du tilmelder dig betaling af medlemskontingent via Dankort eller andet betalingskort, som er godkendt af Nets/Teller A/S og evt. andre betalingsindløsere. Derved godkender du, at KAF fremover må trække medlemskontingent på din konto via dit betalingskort, og du vil herefter senest 10 dage før hver betaling modtage en e-mail/SMS, som oplyser dig om det forestående træk samt hvor meget, du skal betale.
Hvis du i forbindelse med oprettelse af dit medlemskab vælger en anden betalingsform (f.eks. MobilePay), vil du IKKE modtage advisering via e-mail/SMS, når det er tid til at forny dit medlemskab.
Kvittering for dine kortbetalinger sendes via e-mail. Når du tilmelder dig, accepterer du de anførte vilkår og salgsbetingelser. 

BETALING
Følgende betalings- og kreditkort kan anvendes som betalingsmiddel ved køb af ydelser og tjenester via dette websted:

- Dankort

- Visa/Dankort

- Visa Electron

- eDankort

- Mastercard

- Mastercard Debit

SIKKERHED I F.M. BETALINGSKORTOPLYSNINGER
Via Klubmodul ApS benytter vi DIBS A/S som betalingsgateway. Dine kortinformationer gemmes hverken hverken lokalt eller på egne servere hos KAF eller Klubmodul ApS. DIBS A/S er ansvarlig for den krypterede transaktion mellem dit betalingskort og Nets/Teller A/S, eller en anden godkendt indløser. Læs mere på hhv. dibs.dk og nets.eu om sikkerheden ved online betaling
En gang om året fremsendes en påmindelse pr. e-mail, hvori du opfordres til at logge ind på din brugerprofil og verificere dine betalingskortoplysninger. Når du er logget ind, kan du klikke på "Dine tilmeldinger" og herefter på "Ret betalingskort info". Husk at afslutte med “opdater dine oplysninger”.
Ved spærring af dit betalingskort er du selv ansvarlig for at foretage en opdatering, når du modtager et nyt betalingskort. Dette gøres ved at følge samme fremgangsmåde som beskrevet ovenfor.

PRISER
Alle priser nævnt på dette websted er inkl. 25 % moms.
Alle priser nævnt på dette websted inkluderer et obligatorisk betalingsgebyr på ca. 1,7 %, der dækker KAF udgifter forbundet med brug af Klubmodul ApS betalingsløsning eller MobilePay.
Der ydes ikke refusion af penge for køb, når ydelsen er taget i anvendelse. Via din brugerprofil kan du til enhver tid se dine køb. Fejlkøb refunderes naturligvis eller købet placeres korrekt.

ÆNDRING AF PRISER OG HANDELSBETINGELSER
De til enhver tid gældende priser og handelsbetingelser fremgår af dette websted.

FORTRYDELSESRET
Du har max. 14 dages fortrydelsesret ved betaling for ydelser udbudt via dette websted. Har du f.eks. tilmeldt dig træning, løber fortrydelsesretten fra tilmeldingstidspunktet og bortfalder senest når du deltager første gang.
Ønsker du at benytte dig af fortrydelsesretten for en ydelse, f.eks. et træningsgebyr, skal du rette henvendelse til foreningens kasserer inden udløbet af fortrydelsesretten.

NYHEDSBREVE
Nyhedsbreve udsendes lejlighedsvis via e-mail til de e-mailadresser du har oplyst i f.m. oprettelse af din brugerprofil. Du kan til enhver tid framelde dig nyhedsbreve enten via link i mailen eller på din profil.

STATISTISKE DATA OG PERSONOPLYSNINGER
Når du klikker rundt på dette websted, indsamles statistiske data. Disse data er helt anonyme, hvilket betyder, at de ikke indeholder oplysninger, der kan identificere dig, selv om du måtte være logget ind.
Følsomme data, der sendes via nettet, er sikret ved brug af SSL kryptering ("Secure Socket Layer"). De servere, der opbevarer brugerprofildata, er placeret sikkert bag en firewall. Oplysninger opbevares krypteret på serveren.
De oplysninger, du giver, behandles i fuld fortrolighed. Som registreret bruger har du altid mulighed for indsigt, og du kan gøre indsigelse mod en registrering i henhold til reglerne i EU's databeskyttelsesforordning. Personoplysninger opbevares i 5 år efter sidste transaktion med kunden. Ingen registrerede personoplysninger videregives til tredjemand i nogen form på noget tidspunkt, medmindre det sker efter krav i lovgivning eller i øvrigt kræves af offentlige myndigheder.
Du kan læse mere om foreningens privatlivspolitik HER. 

COOKIES
I forbindelse med login installeres en midlertidig cookie på den computer der benyttes.
I Internet Explorer (version 5.x) kan pågældende cookies om ønsket slettes under menuen "Funktioner" - "Internetindstillinger" - "Slet cookies".

TEKNISKE KRAV TIL BRUGERENS COMPUTERUDSTYR
Der arbejdes kontinuerligt på at optimere teknikken på websitet, således at det fungerer i alle de mest udbredte browsere (Internet Explorer, Edge, Netscape, Mozilla, Opera, Chrome) og operativsystemer (Windows, Mac OS, Linux).

ØVRIGE FORBEHOLD
KAF tager generelt forbehold for taste- og prisfejl på foreningens medlemssider.
KAF er ikke ansvarlig for nedbrud af eller svigtende adgang til foreningens medlemssider, nedbrud i strømforsyning eller internetforbindelse, hærværk på systemet (både fysisk såvel som computervirus og hacking), misbrug af personoplysninger eller andre forhold og omstændigheder som er udenfor vores kontrol.

ANSVARSFRASKRIVELSE
KAF kan i intet tilfælde gøres erstatningsansvarlig for anvendelsen af foreningens medlemssider. KAF garanterer ikke og indestår således i intet tilfælde for, at:

  • Den udbudte træning og andre udbudte ydelser/aktiviteter opfylder medlemmernes forventninger og behov.

  • Medlemssiderne og det herpå tilgængeliggjorte indhold, herunder annoncer af enhver art, er fejlfrie, tilgængelige, rigtige, nøjagtige, pålidelige, opdaterede, sikre, leveres rettidigt eller kan anvendes til det angivne formål.

KAF er således ikke erstatningsansvarlig for direkte tab, følgeskader, herunder driftstab, mistet avance og indirekte tab, som foreningens medlemmer eller tredjemand lider på grund af fejl ved en annoncetekst eller foto.
Ethvert link til tredjemands hjemmeside er ligeledes uden ansvar. KAF påtager sig intet ansvar for eventuelle skader hos medlemmerne som følge af brug af vores
ydelser på foreningens medlemssider eller vore leverandørers.

KLAGER OG REKLAMATIONER
Hvis du ønsker at klage eller reklamere i henhold til disse forretningsbetingelser, skal du henvende dig til foreningens kasserer. Kontaktoplysninger forefindes under menupunktet ”KONTAKT”.

Nyheder

Instagram

Loading