Tilmeldte
5
Navn Bemærkning Hundenavn
Lene Torngaard Nehm Calety
Line Nielsen Ole
Line Beck Vølkers Akela
Louise Grønvold Bobo
Malene Lindskrone Wilms Emmy