Tilmeldte
8
Navn Bemærkning Hundenavn
Anders Rohde Dixie
Annika Krag Luca
Frank Rosengaard IQ
Maj Lindeborg Rethma Davidsen Gemma
Mathilde Granberg Dixie
Niels Frederiksen Duo
Poul Lerche Dizzy
Stine Bardram Cadeau